Allgemene voorwarden
van TERGON Bürostuhlhersteller GmbH

Wij verkopen uitsluitend tegen deze verkoopvoorwaarden. Afwijkende voorwaarden zijn slechts gelding als ze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Onze aanbieding zijn vrijblijvend, d.w.z. uw bestelling wordt pas bindend door onze opdrachtbevestiging of bij levering van voorraadproducten.

Wij behouden ons het recht productvoorraad, productwijzigingen door technische ontwikkelingen, modelwissels en eventuele drukfouten voor. Om druktechnische redenen kunnen kleuren in de verkoopsdocumentatie van de originele kleurtinten afwijken.

De voorziene leveringstijd in de opdrachtbevestiging wordt als niet-bindende richttijd aangegeven, gezien een deel van onze producten periodegebonden en afhankelijk van opdrachten vervaardigt wordt. Leveringstijden kunnen absoluut korter zijn. Bij opgave van leveringstijden geldt de periode vanaf de datum van onze opdrachtbevestiging, die wij o snel mogelijk aan u meedelen.
Leveringsdagen zijn werkdagen zonder zaterdagen. De leveringstermijn is nageleefd, wanneer de koopwaar aan de vrachtvervoerder doorgegeven werd.

In de prijzen is de wettelijk voorgeschreven belasting niet inbegrepen. Overigens zijn de prijzen binnen Zwitserland, Duitsland en Benelux franco bedoeld, zonder bijkomende kosten voor verpakking en/of verzending. 
Prijswijzigingen tijdens het jaar zijn zeldzaam, maar ook in uw voordeel mogelijk. De prijzen in onze opdrachtbevestiging zijn bindend.

Het factuurbedrag is te betalen middels overschrijving binnen de 30 dagen. Zoals algemeen gebruikelijk, gebeurt elke levering met volgend eigendomsvoorbehoud: pas bij de vervulling van al onze (op het moment van uw betaling van de geleverde waar) bestaande vorderingen uit de zakelijke relatie met u gaat het eigendom van de geleverde waar op u over.

Klaarblijkelijke gebreken moeten ons binnen één week na ontvangst van de waar, verborgen gebreken binnen één week na hun ontdekking schriftelijk gemeld worden.
Op onze producten in deze catalogus bieden wij kwaliteitsgarantie m.b.t. materiaal en verwerking voor de duur van 5 jaren vanaf levering, bij normaal gebruik van 8 uren per dag.
Bij terechte klachten staan wij verijwillig kosteloos borg voor verbetering van de koopwaar of een nieuwe levering.

Het Zwitsers recht is van kracht: bevoegde rechtbank is Freiburg in Zwitserland.

Ons doel is u als klant optimaal te bedienen. Mocht er zich toch een voorval voordoen, dan kan u zich in vertrouwen tot ons wenden. We vinden zeker een aanvaardbare oplossing.

Gratis Testen

Test onze bureaustoelen gratis en gun je rug vier weken vakantie!
Onze TERGON medewerker zal een bureaustoel in uw bedrijf leveren en deze aanpassen aan uw lichaam en uw persoonlijke zithouding. Zo kan u uw rug versterken met onze bewegingsmodule gedurende 4 volle weken en genieten van het Twin Comfort Systeem. Als u daarna de stoel wenst terug te geven, dan komen we die zelf ophalen en dit zonder extra kosten voor u. Een aanbod dat u niet kan weigeren?
Graag de antwoordstrook invullen, zodat we contact met u kunnen opnemen - uw rug zal u dankbaar zijn.